Ontwerp

Luisterend naar de opdrachtgever werkt Johan naar een schets toe waarin uw wensen tot leven komen. Door zijn vakmanschap en ervaring vertaalt Johan de ideeën naar een realistisch en passend ontwerp.

Bouw

Realisatie van de projecten komt tot stand in samenwerking met een enthousiast team van vaklieden. Als bouwmeester vervult Johan de rol van architect en coördinator en begeleidt het project tot en met de oplevering.